• +48 600 442 753
  • kontakt@xeronika.pl

Sterownik automatu do siatki ogrodzeniowej

Wersja 3.0

Budowa serwomechanizmu opiera się o silnik z układem sterującym. Urządzenie sterujące podaje sygnał do falownika, który uruchamia silnik napędowy wału. Po stwierdzeniu, że liczba kolanek spirali jest mniejsza o zadaną wartość od ustalonej, urządzenie sterujące zwalnia obroty tak aby zatrzymać wał dokładnie w zadanym położeniu. Cykl powtarza się do momentu osiągnięcia zadanej liczby oczek.

Sterownik dodatkowo posiada opcję sterowania sprzęgłem.

Schemat podłączenia

Przyciski klawiatury sterującej

Przycisk A - Wejście do Menu , Dalej w Menu

Przycisk B - Poprzednie Menu

Przycisk C - Kasuj liczbę kolanek, Kasuj błędy.

Przycisk D - Start/Stop produkcji , Start PWM, Koniec Menu.

Przycisk # - Gilotyna – włącz jeden cykl.

Przycisk * - Pompa – włącz/wyłącz.

Przycisk 8 - Naciągarka siatki – włącz/wyłącz.

Przycisk 5 - Sprzęgło – włącz/wyłącz.

Menu

1. „Kolanka” – ilość zagięć spirali. Parametr ten definiuję liczbę oczek siatki definiując jednocześnie wysokość siatki. Wartość wprowadzamy z klawiatury numerycznej. Zatwierdzamy przyciskiem „A”. Gdy chcemy przejść do poprzedniego parametru naciskamy „B”. Gdy chcemy opuścić menu naciskamy „D”.


2. „Oczka” – ilość zaplecionych spiral w oczka. Parametr ten określa, jaką długość siatki będzie miała gotowa rolka. Pośrednio ten parametr wyznacza liczbę cięć. Po odliczeniu zadanej długości maszyna zatrzymuje się. Wartość wprowadzamy z klawiatury numerycznej. Zatwierdzamy przyciskiem „A”. Gdy chcemy przejść do poprzedniego parametru naciskamy „B”. Gdy chcemy opuścić menu naciskamy „D”.


3. „Oczek jest” – możliwość ustawienia już zrobionych oczek. Wartość wprowadzamy z klawiatury numerycznej. Zatwierdzamy przyciskiem „A”. Gdy chcemy przejść do poprzedniego parametru naciskamy „B”. Gdy chcemy opuścić menu naciskamy „D”.


4. „V robocza” – prędkość obrotu miecza podczas zaplatania drutu wyrażona w %. Wartość wprowadzamy z klawiatury numerycznej. Zatwierdzamy przyciskiem „A”. Gdy chcemy przejść do poprzedniego parametru naciskamy „B”. Gdy chcemy opuścić menu naciskamy „D”.


5. „V zwolnij” – prędkość obrotu miecza przed zatrzymaniem. Wartość wprowadzamy z klawiatury numerycznej. Zatwierdzamy przyciskiem „A”. Gdy chcemy przejść do poprzedniego parametru naciskamy „B”. Gdy chcemy opuścić menu naciskamy „D”.

6. „Kolan przed” – ile kolan przed zatrzymaniem obroty mają być zmniejszone. Wartość wprowadzamy z klawiatury numerycznej. Zatwierdzamy przyciskiem „A”. Gdy chcemy przejść do poprzedniego parametru naciskamy „B”. Gdy chcemy opuścić menu naciskamy „D”.


7. „Zwijarka” – co ile oczek ma pracować silnik zwijania. Wartość wprowadzamy z klawiatury numerycznej. Zatwierdzamy przyciskiem „A”. Gdy chcemy przejść do poprzedniego parametru naciskamy „B”. Gdy chcemy opuścić menu naciskamy „D”.


8. „Test” – opcja testowania maszyny. Wprowadzamy cyfry z klawiatury numerycznej – Mamy do wyboru opcje:

- „Nie(0)” – nic nie testujemy.

- „Czujki(1)” – testowanie podłączonych czujników.

- „PWM(2)” – testowanie falownika.

- „Klawisze(3)” – testowanie klawiatury.

Wartość 1, 2 lub 3 wprowadzamy z klawiatury numerycznej. Zatwierdzamy przyciskiem „A”. Gdy chcemy przejść do poprzedniego parametru naciskamy „B”. Gdy chcemy opuścić menu naciskamy „D”.

Test czujek

Gdy wybierzemy w ustawianiu w parametrze „Test” pozycję „Czujki(1)” na wyświetlaczu zostanie wyświetlony napis:


„Test czujnika:”

„Naciśnij 1 -4”


Wprowadzamy z klawiatury numerycznej cyfrę od 1 do 4 gdzie:

1 – Czujnik „Zwijanie :1” - stan aktywny ( wyłącznik krańcowy wciśnięty), „0” - stan nie aktywny (wyłącznik krańcowy nie wciśnięty).

2 – Czujnik „Alarm :1” - stan aktywny ( wyłącznik krańcowy wciśnięty), „0” - stan nie aktywny (wyłącznik krańcowy nie wciśnięty).

3 – Czujnik „Enkoder :1” - stan aktywny ( detekcja metalu), „0” - stan nie aktywny ( brak detekcji).

4 – Czujnik „Gilotyna :1” - stan aktywny (detekcja metalu), „0” - stan nie aktywny (brak detekcji).

Naciskając przycisk „D” opuszczamy testowanie czujników.

Test PWM

Gdy wybierzemy w ustawianiu w parametrze „Test” pozycję „PWM(2)” na wyświetlaczu zostanie wyświetlony napis:


„Test falownika"

„Moc 0% "


Wprowadzamy z klawiatury numerycznej liczbę od „0” do „100” oznaczającą procent prędkości obrotowej miecza. W celu uruchomienia falownika naciskamy przycisk „A”. Naciskając przycisk „D” opuszczamy testowanie PWM falownika.

Test Klawiszy

Gdy wybierzemy w ustawianiu w parametrze „Test” pozycję „Klawiszy(3)” naciśnięty klawisz klawiatury zostanie wyświetlony na LCD. Jeśli wybierzemy klawisz „D” zostanie on wyświetlony a następnie opuścimy testowanie.

Komunikaty

"Kolan X/Y" – Informacja o wykonanych kolanach / zadanych kolanach. Ilość wykonanych kolan nie jest zapisywana do pamięci.


"Oczek X/Y" – Informacja o wykonanych oczkach / zadanych oczkach. Ilość wykonanych oczek zapisywana jest do pamięci. Ostatnia zapisana wartość zostaje automatycznie wczytana po uruchomieniu sterownika.


"Za mało kolanek!" – Wartość ustawionych kolanek („Kolanka”) powinna być większa od wartości kolanek przed zatrzymaniem („Kolan przed” ). Naciśnij klawisz "C" w celu skasowania błędu. Ustaw prawidłową wartość kolanek.


"Cofnij nóż!" – Przy rozpoczynaniu produkcji wskaźnik pozycji noża powinien być przed czujnikiem enkodera. Naciśnij klawisz "C" w celu skasowania błędu. Ustaw ręcznie prawidłową pozycję noża.


"Zobacz gilotynę!" – Przy rozpoczynaniu produkcji gilotyna powinna być rozwarta. Naciśnij klawisz "C" w celu skasowania błędu. Ustaw prawidłową pozycję gilotyny przyciskiem „#”.


"Błąd pamięci!" – Informacja o błędnym odczycie parametrów z pamięci. Naciśnij klawisz "C" w celu skasowania błędu. Należy wejść w tryb ustawiania i sprawdzić wszystkie pozycje menu.


"Zobacz czujniki!" – Informacja o zadziałaniu przynajmniej jednego czujnika awarii. Po usunięciu awarii informacja zniknie. Naciśnij klawisz "C" w celu skasowania błędu.


"Awaria gilotyny!" – Po określonym czasie od uruchomienia gilotyny wykryto złe położenie czujnika. Może to świadczyć o zacięciu gilotyny lub problemie z czujnikiem. Naciśnij klawisz "C" w celu skasowania błędu.


"Zobacz odwijanie!" – Podczas pracy mierzony jest czas obrotu noża. Jeżeli pełen obrót noża nie zakończy się w określonym czasie maszyna zostanie zatrzymana. Naciśnij klawisz "C" w celu skasowania błędu.

Cennik

Płytki sterownicze ( PCB + LCD + klawiatura) - 750 zł netto.

Szafka sterownicza ( Komletny sterownik z falownikiem + czujniki ) - 3000 zł netto.

Do każdego produktu dodawana jest faktura VAT, dokumentacja oraz wsparcie telefoniczne.

Sprzedaż internetowa na: