• +48 600 442 753
  • kontakt@xeronika.pl

Andon

Wersja 4.0

Andon to wizualny sposób komunikacji przy użyciu sygnałów świetlnych. Daje możliwość zatrzymania procesu produkcyjnego w momencie pojawienia się defektu. Głównym narzędziem tego systemu jest tablica, która za pomocą sygnałów świetlnych, tonów, muzyki wskazuje miejsce powstania problemu w procesie produkcyjnym. System ten wskazuje miejsce, gdzie alert został generowany, także może prowadzić opis sytuacji problemowej jaka zaistniała w procesie produkcyjnym. Nowoczesny system Andon alarmuje o pojawieniu się problemów za pomocą tekstów, grafiki a także elementów audio. Elementy audio obejmują nagrane wcześniej werbalne wiadomości..

Ustaw swój harmonogram

Pomiar produkcji rozpoczyna się od ustawienia harmonogramu dziennego. Funkcja Andon Ustawienia zapewnia wizualne narzędzie konfiguracyjne do definiowania, kiedy pracujesz, kiedy masz przerwę lub zmieniasz szybkość produkcji. Andon Ustawienia to dynamiczne rozwiązanie, jakiego można oczekiwać od nowoczesnego oprogramowania.

Zaawansowane śledzenie produktu

Andon Informacja pozwala śledzić trasę dla produktu. Utworzyć zlecenie pracy, aby go zbudować. Wiedzieć, jak długo każdy produkt spędza na stacji, kto nad nim pracował, czy był w trakcie cyklu lub czy potrzebna była pomoc. Zdolność śledzenia Andon Informacji jest podstawą systemu Andon.

Wizualizacja

Skonfiguruj sposób komunikacji systemu Andon w twoim zakładzie. Wykorzystaj pocztę e-mail, wiadomości tekstowe, dźwięk, ekrany TV aby dystrybuować powiadomienia.

System przywoławczy

Kiedy pojawia się problem lub konieczna jest inspekcja sprzętu, pracownicy mogą nacisnąć przycisk połączenia, powiadamiając przełożonego i / lub technika, że są potrzebni na tej stacji.

Analiza produkcji

Zarządzanie danymi to coś więcej niż bazy danych. Andon Raport przekształca dane w informacje i prezentuje je w skuteczny sposób, dzięki czemu można aktywnie podejmować decyzje.

Cennik

Produkt na zamówienie.

Do każdego produktu dodawana jest faktura VAT, dokumentacja oraz wsparcie telefoniczne.